woensdag 16 juli 2008

Dag van de architectuur (1)


De "Dag van de architectuur" stond dit jaar in het teken van "architectuur en politiek".
Een toepasselijk thema, want het College van B&W is sóms de "bouwheer" en áltijd de vergunningverstrekker. Oftewel: de "waakhond" van de openbare ruimte (al kun je dat lang niet altijd zeggen van ‘Colleges’).


Dagblad "Trouw" wijdde er een speciale editie aan. De stelling was: mag je bouwen voor een dictatuur? Verwijzend naar een ontwerp van Rem Koolhaas voor de Chinese Staatstelevisie.
Architect en voormalig Rijksbouwmeester, dhr. Patijn, stelt dat er weinig aandacht is voor ethiek in de architectuuropleidingen. Volgens Patijn moeten architecten zich bewust zijn, dat ze per definitie gelinkt zijn aan de macht. Patijn zélf zou een plan voor Nieuw Crooswijk in Rotterdam hebben geweigerd. De hele buurt werd gesloopt en mensen moesten tegen hun zin weg.


Mijn persoonlijke mening is, dat té weinig architecten oog hebben voor de "menselijke maat". In het begin van de vorige eeuw waren er bijvoorbeeld architecten (zoals Berlage en Toorop) die "bouwden" voor de arbeiders, gedreven door hun sociaal-democratische achtergrond.
Tegenwoordig wordt bouwgrond verkocht voor een dermate hoog bedrag, dat de hypotheek van een "doorsnee burger" sowieso al ruimschoots tekortschiet. Er zijn maar weinig projectontwikkelaars die bouwen voor "starters".


De gemeente Zeist kreeg het wél voor elkaar gebokst om een aantal woningen te realiseren voor een aankoopprijs van Eur 135.000,-. En dát notabene in een gemeente waar de grond kostbaarder is, dan bijvoorbeeld in Drenthe, Friesland, Overijssel of Limburg.

(wordt vervolgd…)

Foto's: © Sally