vrijdag 24 oktober 2008

Dag van de architectuur (4)


Mosae Forum, het opmerkelijke en opvallende winkelcentrum annex gemeentehuis van Maastricht werd op 22 juni 2008 de onbetwiste winnaar van de Victor de Stuersprijs 2008.
Behalve Mosae Forum waren ook winkelcentrum Entre Deux (Helmstraat), Boschlunet (104 woningen met praktijkruimte) en een woning aan de Severenstraat/Baanderthoeve voor de prijs genomineerd.
Deze vier projecten bleven over na een grondige inventarisatie van 41 Maastrichtse nieuwbouwprojecten. De jury was uiteindelijk unaniem van mening dat de prijs naar het nieuwe stadskantoor (eigenaar: 3W) moest gaan, omdat uit het gebouw "overtuigingskracht, optimisme en karakter" spreekt.

De architectuurprijs is genoemd naar de Maastrichtenaar Victor de Stuers (1843-1916), oprichter van de Nederlandse monumentenzorg. Hij stond ook aan de wieg van het Rijksmuseum te Amsterdam; een ontwerp van Pierre Cuypers.

(wordt vervolgd…)
Foto's: © Sally

zondag 12 oktober 2008

Dierendag (2)

Ik vind de mens belangrijker dan een dier; in het geval dat het gaat om leven en dood.
Radicale dierenactivisten vinden dat dieren de laatste groep schepsels zijn, die nog bevrijd en geëmancipeerd moeten worden. Helaas moet ik constateren dat nog niet eens alle ménsen geëmancipeerd en vrij zijn.
Er zijn nog té veel vluchtelingen die in een Nederlandse gevangenis zitten. In de 3e Wereld leven nog steeds té veel mensen van 1 Dollar per week (of minder). Beide voorbeelden zijn ook weer in het grotere verband van het wereldoverheersende kapitalisme te zien.
Toch koester ik ook sympathie voor vreedzame dierenactivisten die het dier een "stem" geven. Het is een diep respect naar de schepping toe, die kerken, religies én onze samenleving zouden moeten koesteren en aanmoedigen. De "Ark van Noach" wordt stelselmatig bedreigd met uitsterven van de-ene-na-de-andere diersoort.

Daarom vind ik het moeilijk om een oordeel te vellen over dierproeven voor de farmaceutische industrie. Voor cosmetica vind ik het ronduit verwerpelijk. Ook ben ik een voorstander van de filosofie en het standpunt van PETA. Maar ik ben geen wetenschapper en heb te weinig verstand van deze materie, om te kunnen zeggen of men dierproeven (voor onderzoek naar bijvoorbeeld kankergezwellen) wel of niet kan uitbannen. Als er ook maar enkele dieren gespaard kunnen worden, moet dit sowieso gebeuren. Want we willen toch een "Ethische Wetenschap" in dit land. Daarom respecteer ik parlementariërs (waaronder die van de ‘Partij van de Dieren’), die kijken of de noodzaak voor dierproeven nog steeds bestaat.

Dit jaar is er een dierendag in het leven geroepen voor alle "vergeten dieren". Voor o.a. dieren zoals ik hierboven heb beschreven. En ook voor een kwart van de zoogdieren op aarde die serieus bedreigd worden. De grootste bedreiging vormt de ontbossing en het verlies van leefruimte.
Van de bedreigde zoogdier-soorten wordt 40% verjaagd van zijn territorium. De "Rode Lijst" heeft 5487 zoogdieren bekeken en concludeert dat 1141 soorten daarvan aan het verdwijnen zijn. En dat is nog maar een heel voorzichtige schatting. Volgens Jean-Christophe Vie van het International Union for Conservation of Nature (IUCN) is de financiële crisis he-le-maal niets, vergeleken met de milieucrisis (bron: De Pers).
Het zoogdier "mens" lijkt zich nog steeds te kunnen aanpassen aan zijn "biotoop". Maar ik denk, dat we nog op héél veel dingen en denkwijzen terug zullen komen.

(wordt vervolgd…)

donderdag 9 oktober 2008

Dierendag


Door de maatschappelijke welvaart hebben dieren een andere positie gekregen (en ingenomen) in onze samenleving. Een enorme verbetering voor onze huisdieren, maar helaas is er ook een fenomeen als de bio-industrie ontstaan.
De keerzijde van deze medaille is, dat kinderen in de grote steden tegenwoordig niet (meer) weten dat vlees en melk van dieren afkomstig zijn. We zijn van een landelijk georiënteerde samenleving veranderd in een industriële samenleving. Natuur is datgene waar we hekken omheen zetten. 90% van wat we natuur noemen is cultuurlandschap. In onze eigen omgeving kunnen we nog een beetje genieten van de Brunssummerheide (deze wordt alweer eens "bedreigd" met een uitbreiding van de nabijgelegen golfbaan), Park Gravenrode en het Wormdal (ook hier meent een commercieel bedrijf haar belangen te moeten laten gelden).

Maar óók de consument kiest nog te vaak voor de "kilo-knallers" in de supermarkt. Als je denkt dat zulke kilo-knallers kwaliteitsvlees zijn, dan heb je het trouwens goed mis! Het is gewoon inferieure troep!!! Biologisch vlees en vleesvervangers zijn door o.a. deze rotzooi én een beperkte vraag nog stééds duur. Soja-producten zijn "not done", door de kap van het regenwoud.
Maar… je kunt ook gewoon op de ouderwetse manier vegetarisch zijn: geen vlees (en om eerder genoemde redenen ook geen vleesvervangers als soja) eten. Natuurlijk moet je je gezondheid op peil houden, door genoeg eiwithoudende dingen (zoals verschillende soorten noten) te eten.

Ikzelf eet wél vlees en vis, maar niet elke dag. En zélfs niet elke week! Een "Way of Life", die veel mensen met mij delen. Het scheelt trouwens nogal wat geld, als je weinig vlees eet. En bovendíen is het goed voor het milieu. Maar het allerbelangrijkste is: gezónd te eten.
Welvaartsziekten als hart- en vaatziekten hebben 100% te maken met het eten van te veel vlees en suikers. Eten en alles wat daarmee te maken heeft, is dus tegenwoordig een "hot item".
Antoinette Herzenberg heeft een boek geschreven over mediterraan en vegetarisch eten. Ook dagbladen zoals de Volkskrant besteden tegenwoordig veel aandacht aan gezonde en trendy culinaire zaken.

Kijk voor lekkere (ook vegetarische) recepten ook eens op: http://www.smikkelen.blogspot.com/

(wordt vervolgd…)