dinsdag 25 mei 2010

Wereldwinkel Kerkrade viert haar 10-jarig jubileum

Voor de moderne consument is niet alleen de prijs van een artikel belangrijk, maar ook of dit artikel op een verantwoorde wijze tot stand is gekomen en of het via eerlijke handel ("Fair Trade") is ingekocht. Eerlijke handel berust op rechtvaardigheid en op een eerlijke prijs voor de producten waarmee de producenten (kleine boeren en handwerkslieden) hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

"Fair Trade" is inmiddels een wereldwijd begrip geworden. Veel mensen weten echter niet, dat de basis van de Eerlijke Handel gelegd is in ons eigen Zuid-Limburg.
In 1959 richtte een groepje idealisten o.l.v. Paul Meijs (1919-1984) in Kerkrade de Stichting Ontwikkelings Samenwerking (S.O.S.) op. Men importeerde aanvankelijk artikelen uit Haïti en later uit andere arme landen en verkocht deze in Nederland. Al snel ontdekte de organisatie dat het effectiever was om de geïmporteerde artikelen niet via particulieren, maar in aparte winkels te verkopen. De eerste Wereldwinkel was een feit!

Dat het Fair Trade-concept enorm aangeslagen is, bewijzen de circa 350 tot 400 Nederlandse Wereldwinkels evenals de vele Wereldwinkels in het buitenland (wereldwijd).
Voor veel mensen uit de Derde Wereld was Kerkrade, waar zich lange tijd de hoofdvestiging van S.O.S. bevond, het middelpunt van de wereld!
In 1994 veranderde S.O.S. in "Fair Trade Organisation". Toen de hoofdvestiging verplaatst werd naar Culemborg werd Wereldwinkel Kerkrade opgeheven.

In het jaar 2000 werd de Wereldwinkel Kerkrade echter opnieuw opgericht. Een groep van zo’n 30 enthousiaste vrijwilligers probeert (volkomen belangeloos!) de idealen van wijlen Paul Meijs levend te houden.

Op 3 juni 2010 (tijdens de braderie) pakt Wereldwinkel Kerkrade groots uit met diverse activiteiten, om het feit te herdenken dat ze alweer 10 jaar terug is in Kerkrade-Centrum.
Bezoekers van de Wereldwinkel kunnen die dag kennis maken met producten die ter plekke verkocht worden, onder het genot van gratis koffie en exotische hapjes. Er zijn stands waar tattoo’s worden gezet, evenals diverse workshops, een "bio-shop" én een grabbelton voor de kids.


U bent dus van harte welkom op 3 juni 2010 bij de Wereldwinkel in Kerkrade-Centrum!

Stichting Wereldwinkel Kerkrade
Theaterpassage 19a
6461 DV Kerkrade
Voor informatie: 045 – 528 4144

zondag 16 mei 2010

1 mei (3)

1 mei is de "Dag van de Arbeid". Een traditie die in Nederland niet of nauwelijks leeft. Terwijl er toch veel tegenstellingen te zien zijn tussen gewone mensen en het grootkapitaal. Solidariteit is nog altijd broodnodig. Of deze nu plaatsvindt uit Christelijke, Humanistische, Joodse, Islamitische of uit een andere overtuiging doet er niet toe….

Waarom gaan we de straat niet meer op om te demonstreren? Waarom accepteren we zo veel? Zijn we nog wakker te krijgen?
Wellicht zijn we verdwaasd en verdoofd door Internet, televisie en de dagelijkse sleur…

Op televisie is een reclamespotje te zien van mensen op vakantie, die erachter komen dat andere passagiers voor minder geld dezelfde reis hebben geboekt. Natuurlijk is dat flink balen.
Maar...... hoeveel mensen doen hetzelfde werk als anderen, voor een stuk minder geld. Soms zelfs met behoud van uitkering…
Voor een korte periode is hier niks mis mee, als je bijvoorbeeld ervaring wilt opdoen. Maar 3 jaar (of zelfs langer) is té lang!
Maar als je ziet hoeveel WSW-ers er zijn die 100% volwaardig werk afleveren binnen bedrijven en/of overheidsinstellingen, voor stukken minder salaris dan de vaste krachten, dan schrik je toch even!!!

Ook is de ene postbode de andere niet. De commerciële postbedrijven werken tegenwoordig met stukloon. De Tweede Kamer had de liberalisatie van de postmarkt NOOIT moeten accepteren!
De Thuiszorg is van hetzelfde laken een pak. Mensen werden ontslagen en vervolgens opnieuw aangenomen onder stukken slechtere arbeidsomstandigheden (dus zonder pensioenopbouw etc.).

Nederland moet in ieder geval van het minimum jeugdloon af. Afgevaardigden van de Abvakabo Amsterdam en Rotterdam hebben deze (en andere soortgelijke) moties al vaker ingediend bij de bondsraad van FNV-Abvakabo.
Ik ben trouwens oprecht blij, dat de Schoonmakers hun CAO-conflict gewonnen hebben. Menselijke waardigheid en een menswaardige waardering zijn jammergenoeg maar al te vaak in het gedrang.