dinsdag 19 mei 2009

1 mei (2)

Werk is een noodzakelijk kwaad, maar voor veel mensen vaak óók een levensinvulling. In de psychiatrie is de arbeidstherapie per toeval ontdekt, dus ik denk zéker dat werk heilzaam kan zijn. Veel mensen die vanwege psycho-sociale problemen verplicht thuis zitten, zouden graag nuttig werk willen doen. Dit zou toch mogelijk moeten zijn, maar daarvoor moet het economisch bestel op de schop.

Ik las in het blad ZOZ (http://www.omslag.nl/) een pleidooi voor een basisinkomen. De Vereniging Basisinkomen is nieuw leven ingeblazen; met name om zinvol werk te creëren, in combinatie met een radicale herziening van het belastingstelsel.
Het invoeren van een basisinkomen hoeft nauwelijks geld te kosten (http://www.basisinkomen.nl/). Men verwijst in het artikel naar een rapport van het kenniscentrum Nicis Institute (november 2008), dat het € 537.000,- kost, om een werkzoekende op dit moment aan een vaste baan te helpen. Het rapport is overigens op te vragen via http://www.nicis.nl/.

Helen Mees (econome en lid van de PvdA) stelt dat arbeid in Nederland te duur is. Vooral als dit een belemmering is voor méér kansen voor laaggeschoolden. Ze verwijst naar de New-Yorkse economie, waarbinnen zelfs illegalen tóch een bestaan kunnen opbouwen. Er is minder wetgeving m.b.t. het starten van een bedrijf en ook minder sociale premies. Kortom: een kanseneconomie. Mees noemt vooral de 24-uurs-economie, waarbinnen er veel dienstverlenings-aanbod is (metafoor: nagelstudio’s).

zondag 3 mei 2009

1 mei (1)

1 mei is voor veel Nederlanders niets anders dan de dag ná Koninginnedag. De lading die deze dag heeft in Turkije, Frankrijk of Duitsland heeft ie in Nederland niet. Net zoals bij kerkelijke feestdagen, is het voor de meeste mensen niets anders dan een vrije dag. Niet werken of lekker shoppen in Heerlen. Ik betreur de rellen zoals die in Berlijn en Hamburg waren dit jaar. Dit heeft immers niks met de arbeidersbeweging te doen.

Toch wil ik stilstaan bij arbeid & de arbeidersbeweging. Maastricht kent een traditie. Door de fabrieken van Regout was er al vroeg sprake van vakbonden en socialisme. De regio Kerkrade - Heerlen kende het een beetje vanuit de mijnindustrie & mijnwerkers.

Er zijn maar enkele mensen die hart hebben voor de maatschappelijke zaak. Dat er veel wetgeving rondom werk is gekomen, is de verdienste van mijn opa’s generatie. Dat waren de mensen die gevochten hebben voor betere en socialere wetgeving. Wíj moeten deze verworvenheden nu blijven koesteren en verdedigen. Want anders werken we weer tot 67 jaar. Terug bij af. En wat wordt dán het minimumloon?
Zoals in de jaren zestig de kerken leegliepen, zo lijkt het nu te gaan met de maatschappelijke betrokkenheid.

Goethe schreef in het verleden: "Werk, en de vreugde komt vanzelf". Hij heeft gelijk én ongelijk. In Nederland gaat de kredietcrisis waarschijnlijk aan je voorbij, als je je baan kunt behouden. Maar hierin zit tegelijkertijd ook het probléém voor vele mensen.