dinsdag 27 december 2011

2012

2011 loopt ten einde. Dit jaar was een retrospectief jaar voor mij. Veel dingen gedaan, maar ook afscheid genomen van verschillende zaken.

Volgens de Maya’s zou 2012 een keerpunt zijn. De beursvloeren zijn onrustig. Krantenkoppen schreeuwen: "Een wereldwijde crisis staat voor de deur".
Het Griekse woord "crisis" betekent ook mogelijkheid en kans. Griekenland is de bakermat van onze " Westerse" cultuur en democratie. Een democratie die in vele landen zwaar bevochten is.

Een optimist ziet lichtpuntjes en zal vragen of er genoeg kaarsen voorhanden zijn, een pessimist vreest bij het zien dat ze ooit zullen doven. Een realist zal de handen uit de mouwen steken en de voorraad kaarsen aanvullen.

Deze crisis geeft ook kansen. Bijvoorbeeld de kans, om iets te doen met een "gesloten" beurs. Denk aan de 2 ruilwinkels van Humanitas of de diverse weggeefwinkels in Nederland. Ook het Consuminderhuis in Landgraaf probeert mensen in materiële nood te helpen, en op een menswaardige manier zelfredzaam te maken.

Er zou gestreefd moeten worden naar een menswaardig "vangnet" voor mensen die, op welke manier dan ook, in de problemen zitten. En dan zónder te bezuinigen op zorg & welzijn.
Tegen onze premier (Mark Rutte) zou ik willen zeggen: "Praat eens met Occupy-demonstranten. Maak beleid, waardoor de banken en pensioenfondsen in hun (beleggings)beleid rekening móeten houden met de natuur, het milieu & de mensenrechten. Vraag de Nederlandse burger desnoods, wat er béter kan en moet in de maatschappij.

De mens is méér dan een productiefactor, méér dan een consument, méér dan een getalletje, méér dan een statistiek, méér dan een SOFI- of Burgerservicenummer, méér dan een fragmentje van de Nederlandse samenleving. De financiële markten en de economie mogen niet altijd het laatste woord hebben!!!

"You can fool some people sometime, but you can’t fool everyone all the time".