zondag 12 oktober 2008

Dierendag (2)

Ik vind de mens belangrijker dan een dier; in het geval dat het gaat om leven en dood.
Radicale dierenactivisten vinden dat dieren de laatste groep schepsels zijn, die nog bevrijd en geëmancipeerd moeten worden. Helaas moet ik constateren dat nog niet eens alle ménsen geëmancipeerd en vrij zijn.
Er zijn nog té veel vluchtelingen die in een Nederlandse gevangenis zitten. In de 3e Wereld leven nog steeds té veel mensen van 1 Dollar per week (of minder). Beide voorbeelden zijn ook weer in het grotere verband van het wereldoverheersende kapitalisme te zien.
Toch koester ik ook sympathie voor vreedzame dierenactivisten die het dier een "stem" geven. Het is een diep respect naar de schepping toe, die kerken, religies én onze samenleving zouden moeten koesteren en aanmoedigen. De "Ark van Noach" wordt stelselmatig bedreigd met uitsterven van de-ene-na-de-andere diersoort.

Daarom vind ik het moeilijk om een oordeel te vellen over dierproeven voor de farmaceutische industrie. Voor cosmetica vind ik het ronduit verwerpelijk. Ook ben ik een voorstander van de filosofie en het standpunt van PETA. Maar ik ben geen wetenschapper en heb te weinig verstand van deze materie, om te kunnen zeggen of men dierproeven (voor onderzoek naar bijvoorbeeld kankergezwellen) wel of niet kan uitbannen. Als er ook maar enkele dieren gespaard kunnen worden, moet dit sowieso gebeuren. Want we willen toch een "Ethische Wetenschap" in dit land. Daarom respecteer ik parlementariërs (waaronder die van de ‘Partij van de Dieren’), die kijken of de noodzaak voor dierproeven nog steeds bestaat.

Dit jaar is er een dierendag in het leven geroepen voor alle "vergeten dieren". Voor o.a. dieren zoals ik hierboven heb beschreven. En ook voor een kwart van de zoogdieren op aarde die serieus bedreigd worden. De grootste bedreiging vormt de ontbossing en het verlies van leefruimte.
Van de bedreigde zoogdier-soorten wordt 40% verjaagd van zijn territorium. De "Rode Lijst" heeft 5487 zoogdieren bekeken en concludeert dat 1141 soorten daarvan aan het verdwijnen zijn. En dat is nog maar een heel voorzichtige schatting. Volgens Jean-Christophe Vie van het International Union for Conservation of Nature (IUCN) is de financiële crisis he-le-maal niets, vergeleken met de milieucrisis (bron: De Pers).
Het zoogdier "mens" lijkt zich nog steeds te kunnen aanpassen aan zijn "biotoop". Maar ik denk, dat we nog op héél veel dingen en denkwijzen terug zullen komen.

(wordt vervolgd…)

2 opmerkingen:

Maud zei

Beste Maurice,

Bedankt voor je fijne bericht.

Wat erg dat jouw 88-jarige oma graag wilde, maar niet 'geroepen' werd. Ik vind het vreemd dat sommige dingen in de wereld juist 'verkeerd om' lijken te gaan: de mensen die nog 'willen', worden net weggeplukt uit deze wereld en de mensen die er 'genoeg van hebben', kunnen blijven...

Wat goed overigens, van die modeshow in Parkstad, voor het goede doel - onderzoek naar borstkanker.

Trouwens, ook een mooi stuk van jou - over dierendag! Ben het wel met je eens: al die ophef over dieren... Nou, denk eerst maar eens aan de vrijheid van de mensen.

Groeten, Maud

De forens zei

Hier een sympathiek initiatief!!!!
Naast ook de omroep LLink voor idealen.

Veel steun voor nieuwe dierenomroep Piep

Omroepvereniging Piep, de eerste omroep in Nederland die dieren centraal stelt, heeft in de eerste maanden van zijn bestaan enthousiaste reacties losgemaakt in brede kringen van de Nederlandse samenleving. De Dierenbescherming steunt het initiatief.

Een groot aantal andere dierenbeschermingsorganisaties én diverse prominente Nederlanders hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor de nieuwe omroep. De aankondiging van het nieuwe omroepinitiatief heeft een grote weerklank gevonden bij zeer uiteenlopende organisaties en personen die zich inzetten voor de rechten van dieren. Uit de reacties van vooral dierenbeschermingsorganisaties spreekt een sterk gevoel van urgentie om dieren en dierenwelzijn prominenter op de publieke agenda te zetten en een groot enthousiasme over de ambitie van Piep om die onderwerpen ook bij de publieke omroep meer structurele aandacht te geven.
Met nieuws en actualiteiten, familie- en jeugdprogramma’s, documentaires en natuurfilms zal Piep het bewustzijn over dieren vergroten. Dat helpt de dieren, want vaak zit onwetendheid in de weg om dierenwelzijn effectief te verbeteren. Piep richt zich in eerste instantie op het samenbrengen van vijftigduizend dierenliefhebbers en -beschermers om vóór 1 april 2009 te voldoen aan de eisen die de mediawet stelt om een nieuwe publieke omroep te vormen. Via www.piepomroep.nl kan iedereen zich aanmelden als lid.


Bron: piepomroep.nl

21/11/2008