donderdag 1 mei 2008

Het koningshuis


Gisteren was het Koninginnedag en op de televisie was dit goed te merken. De Evangelische Omroep bracht een Royalty Quiz, waarin de kennis m.b.t. ons koningshuis werd getoetst. Persoonlijk vind ik het schrikbarend, hoeveel de kandidaten wisten over de Oranjes. Nederland op zijn smalst.

Er was een vraag waaruit blijkt dat Willem-Alexander een huis kocht, en dit later weer verkocht met ruim 800% winst. En dit notabene aan de Rijksgebouwendienst (een deel van de Nederlandse staat).
Ik ben benieuwd wat voor een "vreemde constructie" dit was. De Rijksgebouwendienst heeft dit huis namelijk gefinancierd van ons aller belastinggeld. Net zoals het onderhoud van het "koninklijke schip" bij de (marine)werf in Den Helder. In deze tijd van bezuinigingen (in alle lagen van de bevolking) moet men óók kritisch durven zijn ten opzichte van de familie van Oranje.

Ik ben oprecht blij, dat de SP vragen hierover heeft durven stellen in de Tweede Kamer. Voor sommigen staat dit bijna gelijk aan vloeken in de kerk. Maar… het koningshuis zal de SP misschien nog wel dankbaar zijn, dat ze hen hiermee heeft gered. Transparantie en openheid is de enige redding voor dit "historische instituut", dat nog steeds buiten alle politieke sores staat.
Openheid is naar mijn mening gepast, ten opzichte van het financiële plaatje van de Oranjes. Persoonlijke meningen van de leden van het koninklijk huis doen in deze niet terzake.

De NCRV was gisteren de omroep, die sfeerbeelden uitzond rondom het thema "de geschiedenis van het koningshuis". De KRO had het over de weerbarstigheid van Beatrix (de doctrine van Beatrix). Hoe zij probeerde om het blazoen te reinigen van drie voorvaderen. Die een genoegen schepten in exhibitionisme en biseksualiteit. Ook probeerde Hare Majesteit de publicatie van twee historici te boycotten (gezien in KRO’s "Profiel"). Ook in recentere familiaire akkefietjes zou ze een belangrijke rol hebben gespeeld.
RTL4 was op haar beurt de omroep van de "glitter en glamour". Luchtigheid alom. Als ware het koningshuis showbizz.

Ik meen me te herinneren dat de Nederlandse homoscene het koningshuis ooit heeft verweten dat ze nooit of nauwelijks iets voor deze groep heeft gedaan. Misschien ligt hier een taak voor Maxima. In New York woonde zij in de exclusieve wijk Chelsea, waar veel "Koninginnen van de nacht" vertoefden.

Maxima was op 29 april trouwens nog in Roermond en Maastricht. In het kader van haar werk voor het Oranjefonds, dat diversiteit hoog in het vaandel heeft. Misschien een insteek om de homo-emancipatie een duwtje-in-de-goede-richting te geven. Want: niet alleen binnen de Islam en het Jodendom is er sprake van homofobie. Ook het Christendom bezondigt zich hieraan!

Het koninklijk huis mag slechts beperkte uitspraken doen over politiek. En daarom vind ik het jammer, dat ze nooit een sneer kunnen geven richting premier Balkenende.
De armoedebestrijding kwam en komt onder zijn bewind absoluut niet van de grond. Wanneer heeft het koninklijk huis trouwens voor het laatst gesproken met vertegenwoordigers van de vakbonden en andere "linksere" maatschappelijke organisaties.

De SP heeft "de afschaffing van het koningshuis" zelfs uit haar verkiezingsprogramma geschrapt. Als een soort concessie richting het Nederlandse Volk.

Anarchisten van het actiecentrum "Vrankrijk" maakten het iets té bont volgens de Partij van de Vrijheid; zij vierden een "Dood aan de Koningin"-feest te vieren. Luguber en zinloos. En dat terwijl het blijkbaar als grap bedoeld was… Waarschijnlijk doelde men op het instituut "koningin". Maar nu de PVV terrein wint, zullen niet alleen zíj, maar óók cabaretiers en kunstenaars op hun hoede moeten zijn. Alles wordt in een bepaalde context geplaatst. We gaan weer terug naar de jaren vijftig. Wederom Nederland op zijn smalst. Ik voel me echter niet áltijd thuis in zo’n land.

The Sex Pistols zongen jaren geleden "God save the Queen". Hetgeen vooral een protest was tegen de werkeloosheid in het United Kingdom.

Koninginnedag probeert ons te verbinden, maar (zoals Maxima al eens zei) DÉ NEDERLANDER bestaat niet. Dit heeft niks te maken met een "weg-met-Nederland-mentaliteit", zoals Rita Verdonk ons wil doen geloven. Net zoals vele andere landgenoten, ben ik 100% Nederlander. Ik werk voor de kost en betaal braaf mijn belastingen. En wie zich inspant ten faveure van dit (óns) Koninkrijk, heeft het recht om zijn mening te mogen uiten. Het is notabene 1 mei!!!

Tot slot: Koninginnedag is een leuke dag. Eén van de weinige "Protestantse Feestdagen". De presentatie van de Koningin is elk jaar weer amusant. De Friese vlag verwerkt in een salsa-kostuum. Laurentien als een Irene Moors van het Koningshuis. W.A. van Buuren én Maxima vermaken zich kostelijk op de schaats.
En "Ed (Raket) Nijpels beleeft zijn laatste werkdag als Commissaris der Koningin.

In Amsterdam was er zoals gewoonlijk veel muziek te horen op het Museumplein. Een Museumplein dat tjokvol staat met koninginnedag-vierders.
Het Museumplein in Kerkrade (zie foto bovenaan) bleef alwéér stil en verlaten………

Foto's: © Sally

Geen opmerkingen: