dinsdag 23 februari 2010

Herrezen Parkstad (1)

Het Maankwartier
De stad Heerlen heeft prestigieuze plannen rondom het Centraal Station. In het verleden was er nog sprake van het sluiten van het station, omdat de veiligheid niet te garanderen was. De drugshandel tierde welig in en om het stationsgebied. Door "Operatie Hartslag" is er een leefbare stationsomgeving ontstaan. De combinatie van de aanpak van de drugshandel en het organiseren van verslavingszorg heeft een goed effect gehad. Onder het motto: "eigen verslaafden eerst" heeft het verstrekken van toegangspasjes tot de dag- en nachtopvang een gunstig effect gesorteerd.

De SP Heerlen heeft haar nek uitgestoken om dit probleem op te lossen. Maar het was en ís géén onderwerp waar je veel stemmers mee trekt. Toch moet je gewoon doorgaan, omwille van de stad. En ook om de burgers (dus óók de verslaafden), een leefbare stad te bieden. Een prostituee of verslaafde is net zo goed "burger" als iemand anders. Alleen heb je problemen met het criminele en overlast-veroorzakende gedrag.
Ex-burgemeester Gresel (van Heerlen) stelde, dat toen de gemeente begon met deze problematiek, er nog geen voorbeeld (elders in Nederland) was.

Parkstad heeft een scenario van krimp en vergrijzing. Tevens is de werkloosheid aanzienlijk te noemen. Door de krimp zijn er minder inwoners in de stad en zodoende minder inkomsten vanuit het Rijk. Tevens wil men bezuinigingen op budgetten in het kader van de Wet Werk & Bijstand. En dat terwijl de werkgelegenheid in Parkstad té snel achteruit gaat.
Met andere woorden: Parkstad zal de komende tijd flink moeten lobbyen in Den Haag.

Geen opmerkingen: