zondag 7 december 2008

Architectuur (5)Het aantal winkels en de diversiteit daarvan, is met name gebaseerd op looproutes. De gemiddelde shoplustige Nederlander loopt slechts 500 meter en is erg "gehecht" aan zijn/haar auto. Moeten we dit gedrag alsmaar stimuleren? Of willen we een sterker én goedkoper Openbaar Vervoer creëren? Voor dit laatste wil ik bij deze van harte pleiten!

Maar óók architecten zouden rekening moeten houden met thema’s als energieverbruik, verkeer en milieu?
In de Duitse stad Marburg bijvoorbeeld mag alleen gebouwd worden, als er op de nieuwe gebouwen zonnecollectoren worden geïnstalleerd. De kleinere ecologische voetafdruk moet terug te vinden zijn in de stad.
Mijn mening: de architectuur moet tegemoetkomen aan de basale behoeften van de mens, zoals de psycholoog Maslow ooit beschreef: eten, rust, geborgenheid, etc.
Een woning of gebouw moet uiteraard óók functioneel, betaalbaar, milieuvriendelijk, rustgevend duurzaam van aard en niet al te klein zijn, dat spreekt voor zich.

Maastricht zal in het jaar 2030 plusminus 90.000 inwoners tellen. Dan is het qua inwoneraantal een stad die gelijkwaardig is aan (bijvoorbeeld) Heerlen.
Als krimpgemeente zijn er evengoed veel mogelijkheden voor een stad. Maar… willen de betreffende bestuurders deze mogelijkheden wel zien??! Want hun invloed én hun salaris zal kleiner worden door het verminderende aantal inwoners.

De "Club van 10 miljoen" is in Nederland een begrip (http://www.overbevolking.nl/). Zij wijzen al járen op het feit, dat Nederland te dichtbevolkt is. Absoluut níet vanwege racistische ideeën, maar met name vanwege de ecologische voetafdruk op onze planeet. Het lijkt me een prima streven voor Limburg, om wat meer ruimte te scheppen. Met name in Maastricht en Parkstad e.o.. Dus van circa 1.100.000 richting 800.000 inwoners.

Het idee van burgemeester Gresel van Heerlen is dus niet verkeerd. Drie woningen slopen en twee bouwen (op dezelfde plek uiteraard). Maar… ik vind wél, dat er ook goedkope huurwoningen (sociale woningbouw) gebouwd moet blijven worden. Er zijn nu eenmaal méér mensen die weinig verdienen of een uitkering hebben, dan het handjevol mensen dat in de luxe positie verkeert, dat ze jaarlijks een ton of méér verdienen. En u zult het met me eens zijn: iedereen heeft recht op een voor hem/haar betaalbare woning.

Wat u kiest is natuurlijk uw eigen zaak, maar ík kies voor beleving i.p.v. bezit en welzijn (voor iedereen) i.p.v. welvaart. En wat is er mooier als je alle leeftijden, alle inkomensgroepen, en alle nationaliteiten in een wijk herbergt. Want dat is het échte Nederland: een land waar niet alleen maar blanke mensen met 2 kids, een riante koopwoning én een top-inkomen wonen……

(wordt vervolgd…)
Foto's: © Sally

Geen opmerkingen: