vrijdag 28 december 2007

Literatuur in Parkstad (1)


Literature in a hard place

"Rock in a hard place". Een bekend lied en misschien kunnen we ook wel spreken van “literature in a hard place”, als we het hebben over boeken uit de Parkstad. Ik hoop indirect ook te bewerkstelligen dat mensen met literaire en kunstzinnige ambities de handen in elkaar slaan om beter tot hun recht te komen. Vooral omdat we iets anders willen brengen dan de zoetsappige “rozegeur-en-maneschijn-verhalen”, die de boventoon voeren bij de collectie van www.mooilimburgswebshop.nl. Veel maatschappij-kritische boeken worden hier niet gepromoot, en men blijft vooral in de (niet 100% representatieve) “Maastrichtse sfeer” hangen.
Ik hoop, dat idealisten in Parkstad (voormalige Oostelijke Mijnstreek) zich makkelijker weten te vinden. We zijn aan de volgende generaties verplicht om gróter en mondialer te denken.

Literatuur en Parkstad. Waarschijnlijk vraagt u zich af, wat beiden met elkaar van doen hebben. Er bestaan algemene (onterechte!) vooroordelen, die willen suggereren, dat vooral mensen in deze regio “laag geschoold” zijn, en niet bezig met emotionele en intellectuele zaken. Vooral mensen buiten deze regio doen Parkstedelingen vaak af als “ongecultiveerd, ongeletterd, niet intellectueel én laag opgeleid”. We koesteren onze talenten niet in die mate, zoals dat in Maastricht gebeurt. Van een mislukte acteur maken ze daar een wereldster. Nee, zo’n mentaliteit hebben wij niet in Oostelijke Mijnstreek. Chauvinisme is een Frans woord, waar we liefst niks mee te maken willen hebben.

Van overheidswege probeert men de naam “Parkstad” te promoten. “Ik sport in Parkstad”, “Ik zorg in Parkstad”, “Ik flierefluit in Parkstad”, etc. Een begrip dat niet of nauwelijks leeft onder de bevolking. Om subsidies te genereren, is het belangrijk om aan te tonen dat we een “grote agglomeratie” zijn. Vergelijkbaar met Eindhoven en Maastricht.

Het literaire wereldje is niks anders. Opeens verschijnt er een leestafel met “Limburgse boeken” in de boekhandel. Mijn hoop is, dat er nog veel boeken zullen verschijnen, waarin de cultuur van de Oostelijke Mijnstreek de boventoon zal voeren. Wat hebben toch veel in huis!
Daarom vraag ik jullie aandacht voor verschillende producten.

Als eerste de weblog http://zuidenwind.blogspot.com, die een kritische en soms ook vrolijke en inspirerende kijk heeft op onze maatschappij (in de breedste zin van het woord), en waar tevens prachtige foto’s op te vinden zijn van freelance fotografe Sally (die ook grotendeels de foto’s (óók de bovenstaande foto) op deze blog heeft verzorgd). Zowel verrassende plaatjes, alsmede alledaagse taferelen en foto’s uit de kunst- en muziekwereld. Klik gewoon eens op de bovenstaande link en ga eens kijken (en lezen).

Overigens: opmerkingen en ideeën zie ik graag tegemoet op: maaswater@gmail.com

Geen opmerkingen: